Tuyển dụng Vĩnh Thành

Tuyển Công Nhân May Lương Cao

TUYỂN DỤNG Do nhu cầu phát triển kinh doanh MAY VĨNH THÀNH chuyên sản xuất ...

Tuyển Nhân Viên Ra Rập Kiêm May Mẫu

TUYỂN DỤNG Do nhu cầu phát triển kinh doanh MAY VĨNH THÀNH chuyên sản xuất ...